Kennel Bobulè

                               "Masi"

 

 

Valpeshow

1. 4-6 mnd 2 bt                 Letohallen 1.3.2013          Dommer: Z. Silva

1. 6.9 mnd 1 bt BIM           Askim 26.4.2013              Dommer: Eirin B. Stenbro

3. 6-9 mnd                         Hokksund NBK 24.5.13    Dommer: Annie Jenkings 

3. 6-9 mnd                         Hokksund NBK 25.5.13    Dommer A. Hendriks

En eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.