Kennel Bobulè

                               "Wilma"

 

Exl 4 jk           Hokksund  NBK 24.05.2014          Dommer: Arnold Hendriks

En eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.