Kennel Bobulè

               VERA STRANDELL

 

 

                                            TIL MINNE       VERA STRANDELL

 

25 mars 2010 sovnet Vera Strandell i sitt hjem i Helsingborg i Sverige. For oss som lærte henne og kjenne både som menneske og hundevenn er det et stort savn, og det er med sorg venner over hele verden mottok det triste budskapet om at Vera hadde tapt kampen mot sykdom.

Jeg hadde gleden av å bli kjent med Vera tidlig på 1980 tallet, og vi utviklet et sterkt og godt vennskap både som mennesker og ikke minst gjennom felles interesse i Fransk Bulldogg. Et vennskap som varte inn i hennes siste timer.

Vera var tidlig i sin sykdom inneforstått med at det kunne ende som det har gjort, og viste meg den store tilliten å forespørre meg om å ta hennes hunder med til mitt hjem. Hundene var Veras kjæreste eie her på jorden, så en tillitserklæring som medfører både glede, respekt og et stort ansvar. Ulla, Veras venninne gjennom mange år, har gitt Samsara et godt hjem, og de 2 ”unge” Sunligth og Chagall fikk følge med til Askim.

Vi er mange over hele verden som sørger over tapet av en meget god venn, en kapasitet innen avl/oppdrett og erfaring med fransk Bulldogg.

Hun var der alltid for alle sine venner. Hennes dører sto åpne for oss alle til enhver tid.

Minnet om alle turer i inn og utland, utstillinger og private hyggekvelder vil jeg pakke inn i mitt hjerte som vakre, morsomme og lærerike minner. Jeg har også fått mange bullevenner fra hele verden fordi Vera så sjenerøst ”åpnet dørene” for meg. Og all kunnskap og erfaring hun villig delte med meg vil jeg på beste måte forsøke å videreføre.

Det er et stort menneske og en alltid lojal og raus person som har forlatt oss.

Savnet er ubeskrivelig etter en av mine aller beste venner gjennom mer enn 25 år, og Veras hunder savner sin rause og uerstattelige ”matte”.

Vi ber om fred over Veras vakre minne!

Sunligth, Chagall og Grethe

Vera og Parisien Sunligth of Ulrik i Tyskland 2009