Kennel Bobulè

           Bobulè's Zafir of Mollgan

                                           f . 23.04.2010

                    Sameid med Karina Just Johannessen

Bare timer gammel

2 dager alene med lykkelig mor Wanja ☺